neiye11

Aktualności

Właściwości hydroksyetylocelulozy

Celuloza hydroksyetylowa

Jest to niejonowy polimer rozpuszczalny w wodzie, biały lub lekko żółty, łatwo płynący proszek, bezwonny i bez smaku, rozpuszczalny zarówno w zimnej, jak i gorącej wodzie, a szybkość rozpuszczania wzrasta wraz ze wzrostem temperatury.Nierozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych.

Właściwości hydroksyetylocelulozy:

1. HEO jest rozpuszczalny w gorącej lub zimnej wodzie i nie wytrąca się w wysokiej temperaturze ani wrzenia, dzięki czemu ma szeroki zakres właściwości rozpuszczalności i lepkości, a także nietermiczne żelowanie.

2. Sam niejonowy może współistnieć z szeroką gamą innych rozpuszczalnych w wodzie polimerów, środków powierzchniowo czynnych i soli i jest doskonałym koloidalnym zagęszczaczem do roztworów elektrolitów o wysokim stężeniu.

3. Zdolność zatrzymywania wody jest dwukrotnie wyższa niż w przypadku metylocelulozy i ma lepszą regulację przepływu.

4. W porównaniu z uznaną metylocelulozą i hydroksypropylometylocelulozą, zdolność dyspergowania HEC jest najgorsza, ale zdolność ochronna koloidu jest najsilniejsza.


Czas publikacji: 20 października-2022